Stomatologia

Świadczenia z zakresu opieki stomatologicznej udzielane są w następujących poradniach:

Placówka w Spalicach

  • Poradnia ogólnostomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
  • Poradnia ogólnostomatologiczna dla dzieci