Diagnostyka

Świadczenia z zakresu diagnostyki udzielane są w następujących poradniach:

Placówka we Wrocławiu

 • Pracownia USG
 • EKG - Elektrokardiografia
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy
 • Próby wysiłkowe
 • Biopsje
 • Cytologia
 • EEG - Elektroencefalografia

Placówka w Spalicach

 • Pracownia USG
 • EKG - Elektrokardiografia
 • Holter EKG
 • Holter ciśnieniowy
 • Próby wysiłkowe
 • Biopsje
 • Cytologia
 • Audiogram
 • Pole widzenia
 • Dermatoskopowa ocena zmian barwnikowych skóry
 • RTG stomatologiczne pantomograficzne (panorama)
 • EEG - Elektroencefalografia